Industry News

Klasifikácia a rozsah použitia papierových nálepiek

2021-05-31

Papierová nálepkaklasifikácia A použitia sú nasledujúce:

1. Baliarenský priemysel: označovanie štítkov, poštových balíkov, listových obalov, prepravných štítkov tovaru, nálepiek na adresy obálok atď.

2. Komoditný priemysel: cenanálepky, popis produktunálepky, poličkové štítky, čiarový kódnálepky, droganálepky, atď.

3. Chemical industry: paint material labeling, gasoline engine oil product packaging labeling and various special solvent products labeling, atď.

4. Elektronický a elektrotechnický priemysel: Na rôzne elektrické spotrebiče je pripevnených mnoho trvanlivých samolepiacich štítkov. Tieto štítky majú veľkú jednotkovú plochu a veľký počet.

5. Etikety v logistickom priemysle: V posledných rokoch u nás vzniká logistický priemysel. Moderná logistika zvyšuje dopyt po tlači s premenlivými informáciaminálepky, ako sú štítky na skladovanie a prepravu, štítky na batožine a štítky pre supermarkety.

6. Farmaceutické etikety: Samolepiace etikety sa stále častejšie používajú vo farmaceutických obaloch. S predajom voľne predajných liekov bez lekárskeho predpisu výrobcovia liekov a spotrebitelia venujú väčšiu pozornosť baleniu liekov.

7. Ostatné odvetvia: štítky proti falšovaniu, šifrovacie štítky,proti krádežinálepky.